naar top
Menu
Logo Print

BEURS BIEDT INFORMATIE DIE ONLINE NIET TE VINDEN IS

Een beurs is altijd al een waardevolle ontmoetingsplaats geweest: een plek waar mensen ideeën uitwisselen en waar vernieuwingen een sector zuurstof geven. Het is het startpunt van vernieuwd vertrouwen in de toekomst en de mogelijke aanzet tot een economische hausse. Febelux voorzitter Frédéric François is overtuigd van de vele voordelen van beursdeelname.

KENNIS- EN LANCEERPLATFORM

“In de loop van de voorbije jaren is wereldwijd het belang van online aankoop uiteraard wel toegenomen," steekt François van wal, “maar dat neemt het belang van offline zeker niet weg. Beurzen en dan vooral vakbeurzen brengen vraag en aanbod op één plaats samen. En dat is een reuzekans om die bepaalde markt weer nieuw leven in te blazen. Een beurs is in die zin een kennis- en een lanceerplatform." Kortom: bedrijven beslissen deel te nemen aan een specifieke vakbeurs omdat ze willen vernieuwen in hun sector, en omdat ze dat willen tonen aan hun klanten én concurrenten. De beurs is een platform om nieuwe technologieën, ideeën en producten te lanceren.

Studie van het CEIR (Center for Exhibition Industry Research)

Uit deze studie blijkt dat Amerikaanse bedrijven vooral om volgende redenen deelnemen aan beurzen (in dalende volgorde van belang, zie ook grafiek):

 • verbeteren bedrijfsimago;
 • nieuwe klanten ontmoeten;
 • persoonlijke contacten ontwikkelen;
 • aanwezig zijn in de markt;
 • nieuwe producten lanceren;
 • informatie uitwisselen;
 • contracten sluiten.

KLANTEN VERTROUWEN GEVEN

De fysieke aanwezigheid van een nieuwe technologie of een nieuw product geeft de klanten de kans de werking ervan in detail te observeren en met experts in dialoog te gaan. De bezoekers van de beurs krijgen dus een unieke mogelijkheid de nieuwste producten en diensten te zien, te onderzoeken, vast te nemen en vragen te stellen aan de desbetreffende exposant.

Een klant die geïnteresseerd is in een nieuw product heeft een gezonde interesse, maar heeft misschien nog wel een aantal vraagtekens in zijn hoofd. Door het product met een professionele uitleg van een expert of exposant gecombineerd te zien, krijgt de klant vertrouwen, waardoor hij of zij sneller tot een aankoop zal overgaan. Bovendien is time money. Als een consument of partner de tijd neemt om een beurs te bezoeken, wil dat zeggen dat hij wel degelijk interesse heeft.

TECHNOLOGIE

Tot slot is er de razendsnelle technologische evolutie. Technologie heeft beursdeelnames voor zowel bezoekers als exposanten interessanter gemaakt, zowel op het vlak van kostenbesparing, informatievergaring als dat van direct marketing. Neem daar de klassieke troeven bij in vergelijking met andere uitgavenposten binnen de communicatiemix, en dan heb je argumenten genoeg om jouw baas te overtuigen dat een beursdeelname van belang is. Mits een goede voorbereiding, het stellen van duidelijke doelstellingen en misschien zelfs het heropvoeden van je standpersoneel. Bij Febelux kennen ze de pijnpunten. En ze willen die ook met trainingsseminaries, cursussen en kennisvergaring verhelpen.

TE DUUR?

Argumenten genoeg om toch maar eens aan die beurs te denken als vaste plaats in uw complete communicatiemix. Rest de vraag: beursdeelnames zijn toch vrij duur? Veel exposanten twijfelen aan deelname omdat de verwachte Return On Investment niet zeker is. Maar daar is niets van aan, horen we. “In feite zijn beursdeelnames perfect meetbaar", weerlegt François. De hele sector is aanwezig op een beurs, dus waarom zou jij dan ontbreken? Febelux wil haar leden helpen bij die ROI-berekening. We begrijpen dat veel exposanten twijfelen. Een stand kost algauw 5 à 600 euro per vierkante meter. En dan heb je de andere kosten nog niet meegerekend. Wij zijn er echter van overtuigd dat de meeste exposanten nog te weinig de mogelijkheden van een beurs exploiteren."

Een paar jaar geleden al stelde Febelux dan ook een lijst op met 21 mogelijke beursdoelstellingen. Niet dat elke beursexposant die allemaal moet halen. Maar afhankelijk van wat hij met een deelname wil bereiken, zijn bepaalde doelstellingen van tel en andere niet of minder. “Het succes van een beursdeelname staat of valt met een goede voorbereiding. Als je weet wat je wil bereiken, helpt dit model hoe je dat moet bereiken. Wij geven jaarlijks de cijfers door aan UFI (Union des Foires Internationales) die daarover vervolgens een witboek opstelt."

Valkuil

Bezoekers weten op voorhand echter al heel veel over een product of dienst door even op een website informatie op te zoeken of via sociale media feedback van andere gebruikers/kopers te verkrijgen. Waarom zouden ze dan nog een beurs bezoeken? De klant is inderdaad beter voorbereid en op de hoogte dan ooit tevoren. Febelux benadrukt dat dit niet als een gevaar beschouwd mag worden, veeleer als een opportuniteit. De klant is geen idioot. Standhouders mogen hem niet langer als zodanig behandelen, maar moeten van zijn kennis gebruikmaken en nog een stap verder gaan bij de uitleg van een product of dienst. Informatie geven die hij niet online vindt!

MEER INVESTERING IN BELEVING

“De meeste beursorganisatoren hebben de voorbije paar jaar meer geïnvesteerd in beursbeleving", licht François toe. “Ook dit kun je online niet ervaren. Wij hebben onze leden en exposanten daartoe ook aangezet, hen duidelijk gemaakt dat 'beleving' zorgt voor 'interesse' van de klant. Deze evolutie heeft een positieve invloed gehad op het blijvende succes van een beurs. Wie bijvoorbeeld een campingbeurs bezoekt, moet al een beetje het gevoel krijgen op vakantie te zijn."

Vijf zintuigen

Dankzij het medium beurs kunnen de bezoekers de virtuele wereld werkelijk met alle zintuigen beleven. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen, en zelfs het intuïtieve zesde zintuig blijft niet onaangeroerd in aanloop naar een verkoopproces.

WAT DOEN BEURZEN BETER DAN ELK ANDER MEDIUM?

Marketeers gaven in een Benchmark Research volgende antwoorden:

 • face-to-facecommunicatie;
 • interactie met mensen;
 • ontmoeten van op voorhand bepaalde prospects;
 • demonstratie van producten;
 • rechtstreekse communicatie;
 • communicatie van hoge kwaliteit.