naar top
Menu
Logo Print
01/04/2019 - TOM D'HALLUIN

HOE PLANNEN UW COLLEGA’S TEAMBUILDINGACTIVITEITEN?

TEAMBUILDINGONDERZOEK RENDEVENEMENT

Naar aanleiding van deze Outdoor & Activities Guide wilden wij nagaan hoe teambuildingactiviteiten ingepland worden. Gedurende januari en februari gaven 105 organisatoren hun werkwijze en voorkeuren door via onze online-enquête. Door hun medewerking kunnen wij u hierbij een goed beeld aanbieden van hoe men in België te werk gaat bij de organisatie van teambuildingactiviteiten. Wij doopten dit onderzoek de ‘Teambuilding Barometer’ en zullen dit ook jaarlijks herhalen.

AANTAL TEAMBUILDINGACTIVITEITEN

41% gaat voor 1 teambuildingactiviteit per jaar
Ruim 40% van de bedrijven plant 1x per jaar een teambuildingactiviteit in. 26% plant er 2 per jaar in en 15% gaat zelfs voor 3 keer. Opmerkelijk is dat 18% van de respondenten meer dan 4 of meer activiteiten plant per jaar voor het team.

HOE INFORMEREN?

Websites spannen de kroon als infotool
Websites (81%) zijn de belangrijkste manier om zich te informeren over mogelijke teambuildingactiviteiten. Ook mond-tot-mondreclame (52%) en eerdere ervaringen met de aanbieders (48%) spelen een belangrijke rol. Daarnaast doet men regelmatig ook een beroep op vakmedia (37%) en sociale media (30%). In mindere mate informeert men zich via beurzen/kennisevents (15%).

ZELF TESTEN?

Minderheid test op voorhand
Slechts 11% voorziet om vooraf de teambuildingactiviteit(en) te testen. De respondenten die dit doen, geven hiervoor volgende redenen:
‘Om het verloop van de activiteit goed te begrijpen’
‘Om de kwaliteit van de aangeboden activiteit te controleren’
‘Om indien noodzakelijk wijzigingen te kunnen aanvragen’
‘Om je te verzekeren van de relevantie van de activiteit(en) in functie van de beoogde doelstelling(en)’

AANTAL AANBIEDERS

Een kleine 75% van de respondenten spreekt 2 à 3 aanbieders aan vooraleer ze een keuze maken.
15% spreekt maar 1 aanbieder aan en 11% legt zijn/haar oor te luisteren bij 4 à 5 aanbieders.

BUDGET

Budget in helft van de gevallen tussen 75 en 100 euro
Het gemiddelde budget per persoon voor de teambuildingactiviteiten (inclusief catering) ligt in 52% van de gevallen tussen 75 en 100 euro. Bij 15% van de teambuildingactiviteiten is er een budget tussen 100 en 125 euro. In 17% van de gevallen heeft men zelf een budget van meer dan 125 euro veil. Bij 42% van de organisaties is er een beperkter budget voor ogen met minder dan 75 euro per persoon.

VERWACHTING TOEKOMSTIG BUDGET

Budget blijft gelijk of stijgt zelfs
Er zijn positieve verwachtingen voor de budgetten voor teambuildingactiviteiten in 2019. 19% verwacht dat het budget zal stijgen en de overige 81% meldt dat het budget gelijk blijft.

De respondenten die een stijging van het budget verwachten, schatten dit gemiddeld op +11%.

DUURTIJD TEAMBUILDING

Kortere formats zitten in de lift
Opvallend is dat 37% opteert voor teambuildings van een halve dag, terwijl dit vroeger meestal een volledige dag was. Van de respondenten plande niemand een teambuilding die langer dan een dag duurt.

DOELSTELLINGEN

Samenwerking verbeteren belangrijkste doelstelling
Bij de belangrijkste doelstellingen zijn er 3 items die heel duidelijk naar voren komen: de samenwerking verbeteren staat hierbij op kop (67%), gevolgd door het doel dat de werknemers elkaar beter leren kennen (63%). Daarnaast is het in 59% van de gevallen ook de bedoeling om de deelnemers een aangename dag aan te bieden. In 15% van de gevallen wordt er ook een link gelegd met een goed doel en de CSR. Een analyse van wat er leeft binnen het team (11%) en het overbrengen van boodschappen worden gezien als minder belangrijk (7%). Een respondent gaf ook nog de volgende doelstelling mee: de uitstraling van het team naar buiten toe versterken.

TYPE ACTIVITEIT

Sportieve/actieve formats zijn populairst
De voorkeuren voor de types zitten redelijk dicht bij elkaar. Dit komt omdat bedrijven die meerdere activiteiten inplannen per jaar, meestal opteren voor voldoende variatie. 56% wil in 2019 alvast een sportieve/actieve teambuildingactiviteit inplannen. Ook creatieve formats (samen iets creëren) zijn erg populair met 41%. Activiteiten die focussen op interpersoonlijke communicatie, sluiten de top 3 af met 37%. Ruim 30% kiest ook voor team learnings en citygames. 15% kiest ten slotte voor een themafeest als invulling.

PERIODE

Juni en september zijn topperiodes
Teambuildingactiviteiten worden het hele jaar door ingepland met een piekperiode in juni (37%) en september (34%). Ook maart (33%), oktober (26%) en januari (25%) zijn populaire periodes.

TIPS

Heeft u nog een tip voor lezers die ook een teambuildingactiviteit moeten boeken?

‘De competitiegeest mag niet de bovenhand hebben, wel de informele manier waarop medewerkers die dag met elkaar omgaan’
‘Sportieve activiteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen’
‘Stel de vraag aan de teambuildingorganisatie om de waarden en visie van het bedrijf in de teambuilding te verwerken’
‘Directe communicatie is belangrijk bij de activiteiten om de digitale wijze waarop iedereen gewoonlijk met elkaar communiceert,
te doorbreken”
‘Vraag bij outdooractiviteiten naar een plan B bij slechte weersomstandigheden’