naar top
Menu
Logo Print
28/09/2018 - DIMITRI VAN MOERKERCKE

EERSTE AANSPREEKPUNT VOOR BEURZEN EN CONGRESSEN

Nieuwe voorzitter febelux spreekt klare en ambitieuze taal

Emile de cartier

Sectororganisatie Febelux heeft sinds september 2017 een nieuwe voorzitter. Na twee jaar werd Frédéric François opgevolgd door Emile de Cartier, tevens voorzitter van de raad van bestuur van Conceptexpo, een bedrijf dat hij in 1985 oprichtte. Hij is van plan om tot 2020 aan boord te blijven. In het verleden nam Emile reeds het voorzitterschap van Expobel op zich, dat later met Febelux fusioneerde.

NIEUWE DYNAMIEK

Emile is vastberaden om een nieuwe dynamiek in de federatie te krijgen. “Ik wil onze leden motiveren en nog meer laten samenwerken. Die dynamiek moet ook bottom-up werken. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want alle leden hebben hun handen al vol met een fulltime job. Maar om goed te functioneren, moeten we samenwerken en elkaar dragen. Ik wil voornamelijk de positieve sfeer onder de leden behouden."

Daarnaast zal Emile samen met de leden actief inzetten op generatie Y, de jongeren die geboren zijn tussen 1982 en 2001, wat volgens hem toch een grote en belangrijke uitdaging zal vormen in de komende jaren. “Naast het sensibiliseren, het samenbrengen van spelers uit de sector en hen ondersteunen en aanmoedigen om hun impact te vergroten, willen we ook anticiperen op trends en de nieuwe technologieën nog meer integreren bij beurzen en congressen."

Febelux bracht Emile tijdens zijn eigen carrière met veel collega's in contact en heeft hem de mogelijkheid geboden om te discussiëren over algemene problematieken. Dankzij Febelux is er een communicatiesysteem ontstaan dat goed werkt. Maar voor Emile moet het toch nog iets vlotter en beter kunnen. Hij zal verbeteringsprocessen in verschillende thema's in gang zetten, maar de federatie is volgens hem alvast goed op weg.

“Evenementen worden meer en meer hybride. Beurzen, congressen, evenementen … ze groeien allemaal naar elkaar toe"

EERSTE AANSPREEKPUNT

Febelux

Febelux stelt zich eveneens tot doel om tegen december 2021 het eerste aanspreekpunt voor de overheid te worden voor alles wat beurzen en congressen aanbelangt. “We willen graag erkend worden als woordvoerder van de branche“, gaat Emile verder. “Om deze status te versterken, willen we meer gegevens en statistieken verzamelen en op basis van de analyses onze leden nog beter adviseren en de overheid concrete aanbevelingen geven." Het ultieme doel: België in 's werelds top 10 plaatsen van beste landen voor de organisatie van beurzen en congressen. Febelux' strategische doelstellingen zijn, in die volgorde:

  • Informatie & statistieken;
  • Advies & opleiding;
  • Netwerk;
  • Belangen van de sector en de leden.

Die doelstellingen werden op 5 en 6 juni jongstleden geformuleerd tijdens ExpoLab, een heus brainstormweekend over de toekomst van de sector en hoe de federatie daar het best op reageert. Tijdens deze tweedaagse strategische oefening maakten de leden hun huidige en toekomstige bezorgdheden over de beurs- en congresindustrie kenbaar en werden de ambities voor de federatie samen duidelijk gesteld. Er werd vastgelegd welke stappen tegen januari 2019, wanneer ExpoLab Part 2 plaatsvindt, moeten worden ondernomen. Aan elk van bovenstaande doelstellingen werd een werkgroep gelinkt.

DE TOEKOMST?

Invloeden van buitenaf

Febelux

“Uiteraard zitten we niet in een vacuüm en moeten we rekening houden met een heleboel externe invloeden en trends", vertelt Emile over de toekomst van de sector. “Zo moeten we rekening houden met de politieke complexiteit (zowel op regionaal, nationaal als Europees vlak) en met de stijgende graad van protectionisme. Vervolgens merken we dat er een stijging is van ad-hocpartnerships. Er is sprake van pop-upshops, een pop-upwereld … Hoe gaan we hiermee om en hoe spelen we hier het best op in? Ook kwaliteitseisen en kwaliteitslabels winnen aan belang (Ecolabel, Groenevent …). Duurzaamheid is belangrijk. Er is een trend van afbreekbaar naar herbruikbaar. Hier doen alle leden het goed, maar misschien is er toch nog ruimte voor verbetering?"

“Vervolgens is er meer openheid (transparantie) nodig tussen mensen, bedrijven en organisaties. Ook stijgt de beleving (convenience & inspiratie door digitale en sociale media). Er is sprake van glocaliteit. Dit betekent dat de mobiliteit daalt en de duurzaamheid stijgt wanneer we globaal denken en lokaal handelen.

Tot slot gaan we van drie naar vijf generaties. We krijgen met een ruimere 'marge' van bezoekers te maken door de vergrijzing enerzijds en de verjonging van ons publiek anderzijds. Het is dus belangrijk dat we onze evenementen afstemmen op al die verschillende leeftijdsgroepen."

FEBELUX-LEDEN ALS EXPERTS

Association for the Live Communication Industry, daar stond Febelux tot voor kort voor. Tijdens ExpoLab kwamen de leden al snel tot de conclusie dat dit voor een buitenstaander niet duidelijk is. “Daarom gingen we terug naar onze roots. Wie zijn we en waar staan we voor? Febelux vertegenwoordigt de 'community of ultimate exhibition & congress creators'. Creators? Het klinkt u misschien wat vreemd in de oren, maar wij vonden het perfect bij onze leden passen! Met z'n allen creëren we keer op keer nieuwe en unieke evenementen en ervaringen. En ja, ook ultimate ziet u daar goed staan. Onze federatie belichaamt nu eenmaal de experts in onze sector. Wens je een prachtig evenement op poten te zetten, dan werk je samen met een Febelux-lid! Trouwens, de 'live event sector' doet het globaal bekeken bijzonder goed. De budgetten die mondiaal worden vrijgemaakt voor evenementen liggen hoger dan voor traditionele media en advertentiekanalen."

FUSIES

Febelux

Febelux telt vandaag circa 135 leden: 2/3e daarvan zijn toeleveranciers (service providers, standenbouwers), de rest zijn beurs-, congres- en corporate event managers (sinds januari 2016) en venues. De hoofdtaak van Febelux, aldus Emile, is het medium beurs, congres en corporate event verdedigen op drie vlakken: bij aankopers van media, bij studenten (momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een cursus die volgend academiejaar ter beschikking van de hogescholen zal worden gesteld, n.v.d.r.) en bij het publiek. Verder informeert Febelux niet alleen haar leden, maar ook de overheidsdiensten en de politieke wereld over de bekommernissen rond (vak)beurzen, events en congressen. Ook het faciliteren van ontmoetingen tussen haar leden en het stimuleren van de onderlinge contacten staat op de agenda.

“Eind 2015 zijn de circa 15 leden van BAPCO (Belgian Association of Professional Conference Organisers) lid geworden, zodat de federatie sindsdien ook een congrespoot heeft. En in januari 2016 fuseerden we ook met EMA Society (Event Managers Association), de vakvereniging voor corporate event managers. Ook zij maken nu deel uit van Febelux en zo vervolledigen we onze derde pijler 'events'. Evenementen worden trouwens meer en meer hybride. Beurzen, congressen, evenementen … ze groeien allemaal naar elkaar toe", besluit Emile. De fusie met EMA Society zorgde voor een 10-tal nieuwe leden. “Maar de organisatie van beurzen en congressen blijft onze core business." De nieuwe voorzitter moet nu, na jaren van fusies, de federatie rustig stabiliseren.

Meer info op www.febelux.com