naar top
Menu
Logo Print

Bouwsector zorgt weer voor werkgelegenheid

Bouw doet het beter dan Belgische economie als geheel
magazine

De bouwnijverheid verkeert in een goede economische gezondheid, die wordt ondersteund door gunstige determinanten, beschikbaar inkomen van de gezinnen, werkloosheidsgraad en overheidsinvesteringen. Voor 2018 verwacht de Confederatie Bouw een groei van ongeveer 3,7%, ruim boven de verwachte groei van de Belgische economie als geheel (1,6%). Voor 2019 wordt er een groeivertraging verwacht, die niet meer dan 1% mag bedragen. De bouw van nieuwe woningen zal naar verwachting krimpen als gevolg van de stijging in 2018. Uit de INR-statistieken blijkt dat het aantal werknemers in de bouwnijverheid is gestegen van 201.000 in het eerste kwartaal van 2017 naar 203.000 in het eerste kwartaal van 2018, een stijging van 1.900 eenheden. Dit ondanks de komst van gedetacheerde Europese arbeidskrachten naar onze werven, zij het in dalende lijn, en de aanwervingsmoeilijkheden. Wil de bouw zijn rol als banenschepper blijven spelen, dan is het belangrijk dat de regering en de sociale partners, net zoals voor de economie als geheel, hun inspanningen voortzetten om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in België beter op elkaar af te stemmen. In een ander verband betreurt de Confederatie ten zeerste dat het aantal arbeidsongevallen in de bouw nog steeds te hoog is, ondanks een al jaren durende gestage daling. De Belgische bouw bevindt zich, inzake veiligheid, in een Europees gemiddelde, ver achter de goed presterende landen, zoals Zweden, Nederland of het Verenigd Koninkrijk, waar de minste arbeidsongevallen in de bouw gebeuren. De politici moeten zich aangesproken voelen door de zeer gemiddelde resultaten van België op het vlak van risicobeheer, die niet alleen van toepassing zijn op de bouwsector, maar op alle bedrijfssectoren. Overheden moeten ook investeren in een preventiecultuur door te handelen waar zij kunnen, onder meer in hun eigen bestekken, in het onderwijs en in opleiding.

Beurzen

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-